Rüyada Dişlerin Dökülmesi Veya Dişin Kırılması

Rüyada dişlerin dökülmesi ne anlama gelir? Rüyanın içinde genel olarak diş görmek ise; Üst taraftaki dişler erkeği, alt taraftaki dişler ise kadını temsil etmektedir. Rüyasında dişin düştüğünü ya da dişin kırıldığını görmek ne manaya gelir bu yazıda detaylı bir tabir hazırladık. O zaman başlayalım..

Rüyada Dişlerin Dökülmesi

Rüyada dişlerin dökülmesi ne anlama gelir? Evet genel olarak rüya içinde eğer sadece üst dişlerin döküldüğünü gördüyseniz, Ticarette mala ve kazanca işaret etmektedir. Sadece alt dişlerin dökülmesi ise ciddi üzüntülere ve problemlere işaret eder. Ek olarak dişlerin yere döküldüğünü görmek ise sarsıcı bir hastalı­ğa delalet eder. Bazı tabirlere göre ise dişlerin dökülmesi ise uzun bir hayata yorumlanır.

Borçlu olan bir kişinin rüya içinde dişlerinin döküldüğünü görmesi borcunu ödeyeceğine işaret eder. Dökülen dişler; Mal sahibi olmak, soyunun devamının geleceğine, akrabalarının belli bir yere toplamaya ve birliğe sağlamaya, ayrıca borçtan kurtulma, elinden çıkan mala yorumlanabilir. Belirtmemiz gereken diğer husus ise bü­tün dişlerinin döküldüğünü görmek üç farklı şekilde türlü yorumlanır; Kendisinin ya da bir akrabasının büyük bir hastalığı, tüm malını ve zenginliğini kaybetmesi, geçim derdi çekmeye yorumlanmıştır. ( rüyada dişlerin dökülmesi, dişin kırılması )

Rüyada Diş Kırılması

Dişlerinin kırıldığını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altından olduğunu görmek, rüya tabirleri için genel olarak olumlu olarak değerlendirilir. Halk amacıyla ise, evlerinde ortaya istikbal yangına ya da sarılık hastalığına yakalanmaya işarettir. Rüyada dişlerinin kırıldığını görmek bazı kaynaklara göre ise yukarıda diş bahsinde açıklandığı gibi dişin sahibinin olan kimsenin bela ve kötülükler göreceğine işaret etmektedir. Dişlerinin kırıldığını görmek bazı yakın ve sevdiği akrabasından birinin hasta olacağına, ağrı duymayarak dişinin kırıldığını görmek uzak akrabalardan birinin ciddi hastalığına işaret etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR : STRESLE NASIL MÜCADELE EDİLİR ?

Rüyada Diş Görmek

Rüyada Diş Görmek: On iki imamdan biri olan Cafer Sadık’a (r.a.) göre, diş görmek altı şe­kilde tabir etmektedir: Akraba ve aile bireyleri, mal, menfaat, gam ve keder, ak­rabadan uzaklaşmak, zarar ve ziyan. Rüyada diş görmek; Üst sırada yer alan dişler erkek, alt sırada yer alan dişler kadına, azı dişleri de aile fert­leri ve akrabalara tabir edilir. Bazı rüya tabircilerine göre ise diş görmenin anlamı; rüya sahibinin ya da yakın akrabalarının ömür­lerinden geride bıraktıkları seneleri temsil etmektedir. Dini rüya tabiri kaynaklarına göre üst sırada bulunan dişler dediğimiz kesici olan dişleri için; sağ kısımdakiler baba ya da ona vekâlet hedefiyle makamında oturan erkek ev­lada; sol kısımdakiler ise amcaya ve ikinci erkek evlada; onla­rın yanlarındaki azı dişleri de sırayla aile reisine, alt sırada tespit edilenlerse bu sistem ile anne, kız evlat, hala ve teyzeye, ön dişlerse akrabaya dela­let eder. Yorum bunlara göre yapılır.

Rüyada Çürük Diş Görmek

Rüyada Çürük Diş Görmek: Bu tarz rüyalar görmek, genel manada rüya sahibinin başı dertten kurtulmayacak demek­tir. Dişlerinin çürümesi, diğerlerine zarar vermiş ise çevrenizde ahlaksız kişiler olduğuna yorumlanır. Bazı dişler çürüyüp belirsiz olsa; o dişin belirttiği şahsa beklenmedik kötülükler gelir. Rüyada çıkardığı dişin yenilenmesi, mükâfata, zarardan sonra elde edeceği kazanca işaret etmektedir. ( rüyada dişlerin dökülmesi, dişin kırılması )

Rüyada dişilerinin yerinde altın ya da gümüşten dişler çıkması ise; bu rüya kimi zaman mala erişecek afet ve belaya ya da kendine maruz olacak hastalıktan ötürü dişlerinden birisinin bağlanmasına işarettir. Dişlerinin kendi eliyle çıkardığını ya da söktüğünü gören kimse, pişman olacağı bazı kötü işler yapar. Uyanıklıkta ağrıyan bir dişinin rüya içerisinde çıkması, kendine eziyet veren kimsenin idareciliğinden kurtulmaya işaret der. Arada sırada de bu rüya, alacaklının pesinde çok gezeceğinize işaret edebilir.

Rüyada Diş Düşmesi Görmek

Rüyada diş düşmesi görmek uzun yaşamlı ve sıhhatli olmak şeklinde yorumlanır. Rüyada dişinin düştüğünü gören biri uzun seneler sıhhatli ve sıhhatli yaşar. Borçlunun borcunu ödemesi, eline para geçmesi ve deva bulmak anlamlarına da gelmektedir. Süt dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse, çocuğundan ya da erkek ya da kız kardeşinden istifade eder. Tüm dişlerin düştüğünü ya da döküldüğünü görmek, manevi açıdan bazı çöküşlere işaret edebilir. Ayrıca rüyada sadece tek dişi kaldığını görmek, ömrün kısaldığına delil olan bazı tabirler vardır. Ya da bir başka yoruma göre elindekilerinin tükeneceğini ve var olan güzelliklerin kısa bir vakit içeresinde sona ereceğini işaret eder.

Rüyada Diş Düşmesi Görmek: ibn-i Şirin’e göre diş düşmesi; bir kimsenin bir di­şinin düştüğünü ve onu düştüğü yerden aldığını görmesi ölen çocuğunun yerine diğer bir çocuğunun dünyaya gelmesi manasına gelir. Eğer rüya sahibi, rüyasında ağzındaki dişlerinden birinin yere düşerek kaybolduğunu görür ise, yakın akrabasından birisinin hasta olacağına işaret eder. İslami rüya tabircisi Salimî’ye göre, dişlerinden birinin kucağına elbise­sinin eteğine ya da eline düştüğünü görmek iki şekilde yorumlanır: Hamile bayanın doğurması, eline mal geçip ondan yarar görülmesi. Bu rüya sahi­binin eşi hamileyse rahat ve basit bir doğum yapar. Ayrıca yere düşen diş eğer üst sıra­da bulunuyor ise doğacak olan çocuk erkek, alt sırada yer alıyor ise doğacak çocuk kız olarak tabir edilir.

Rüyada Diş Yaptırmak

Rüyada Diş Yaptırdığını Görmek; Rüyada herhangi bir şekilde diş yaptırmak gören kişiye göre farklı manalar taşıyabilir. Bazen bu rüyayı gören kimsenin çevresinde bulunan yakınlarından birisiyle ciddi şekilde tartışacağına tabir edilir. Bu rüyayı yeni evli ve genç bir kadın görmüş ise, bu onun kısa bir süre içinde hamile kalacağı; evlilik arifesinde bir kimse görmüş ise, evliliğinde sorun yaşaya­cağı; genç bir kimse görmüş ise, bereketli bir devreye gire­ceği şeklinde yorumlanır. Yeni diş taktırmak ya da yaptırmak, aile ve yakınlarına karşı utanılacak bir fiili işleyeceğine delalet eder.

Bir başka tabire bakacak olursak, rüya içinde dişlerin uzadığını görmek olukça hayırlı olarak tabir edilir. Bunun yanında dişlerin kısalması bunun tam tersine işaret eder. Dişlerinin bir bölümünü ya da tamamını yutan manevi çöküş içine girer ve bazı kötü yollara başvurabilir. Dökülen dişlerinin yerine aynı dişlerin yaklaştığını gören kimse küs akrabaları ile arasını düzeltir. Dişlerinden birinin kucağına ya da eline düştüğünü görenin karısı basit doğum yapar ve eline yararlı bir mal geçer. Güzel ve parlak diş hayırdır. Dişleri sivri bir şeyle karıştırmak ise kötü olarak tabir edilmiştir.

Rüyada Diş Çıkması

Rüyada yeni dişlerin çıktığını görmek: Düş içinde ağzının içinde hiç diş olmaması ve yerine yeni diş çıktığını görmek, fazlasıyla zaman kaybetmeye ve size yararı olmayacak bir işle meşgul olduğunuz manası taşımaktadır. Aynı anda dişin bir anda yerinden çıkıp elinizde kalması ise çevrenizden birinin vefatına işaret eder. Dişlerinin yine çık­ması sırasında, ağrı hissetmek ise akrabaları yüzünden felakete düşmeye; dişi­ni tutup çıkardığını görmek yakınlarından iyiliği keseceğine ya da onlara zorla yardım edeceğine işarettir. Bu düş bazı tabirlerde ise ayrılık ya da ölüme işa­rettir. Damağında altın ve gümüşten dişlerin çıktığını görmek ise bazı zorlayıcı hastalıklara delalet edebilir.

Rüyada Diş Çekmek-Çektirmek

Rüyada Diş Çektirmek: Rüyada ağrıyan dişini çektirmek çoğu rüya tabirine göre hayır ve menfaat elde etmeye, üzüntü ve kederden kurtulmak anlamına gelmektedir. Bir kişinin herhangi bir şekilde dişinin çekildiğini görmesi, bu rüya sahibinin hastalığa, yorgunluğa ve halsizlikten kurtulmak manası taşıyabilir. Rüyasında dişini ağrı sebebiyle çektirdiğini görmek, bol rızık ve yarar elde etmeye delalet eder. Rüyada çekip çıkardığı dişi değişmesi durumunda; iyice kazandıktan sonra kârlı bir sonuca ulaşacağına delalettir.

Rüyada diş çektirmek yorumu dişin çürük ya da dayanıklı olmasına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Rüyada çürük diş çektirmek, kazalardan ve belalardan ve musibetlerden kurtulup rahata ermeye ve aynı zamanda akrabalarının da mutlu olmasına işaret edere. Bazen de dayanıklı ve sağlam bir diş çektirmek ise tam zıttı olarak bireyin başına istikbal musibetlere işarettir. Rüyada zorla birinin diş çekmesi, bireyin dünya malı ile çok alakalı olduğunu Tanrı yolundan saptığını gösterir. Bu birey dünya işlerinden sıyrılıp Allah’a yönelmesi gerektiğine işaret eder. Eğer dünya malı biriktirmek konusu ile alakalı çok ısrarcı olursa rüya sahibinin başına kötü işler gelebilir.

Rüyada altın diş görmek bir kız çocuğu sahibi olacağınız manası taşır. Bütün tabirlerde kız çocuk hayır ve hasenat olarak yorumlanır. Rüyada içinde görülen altın diş, hayırlı işler yapmaya, elindeki imkanları fakirlere dağıtmak ve oldukça mutlu olmak manasına gelir. Rüyada gümüş diş görmek asillik ve iyi ahlak manasına gelir. Yakın bir vakitte ahlakı güzel insanlarla ahbaplık kuracağınızı ya da onlardan biri ile izdivaç yapacağınızı gösterir. ( rüyada dişlerin dökülmesi, dişin kırılması )

Rüyada Diş Fırçası Görmek

Rüyada Diş Fırçası Görmek: Kadın görürse üzücü bir vaka yaşayacağı, erkek görür ise yaşantısına çekidüzen vermesi gerektiği manasına gelir. Rüyada diş fırçası görmek; şayet rüyayı bir bayan gördüyse, başına üzücü bir vaka geleceğine, rüyayı gören erkek ise; özel yaşantısında biraz usturuplu hareket etmesi çıkarı gereği olduğuna yorumlanır. Rüyada diş fırçası gören erkek, özel hayatına bir an evvel kendinize çeki düzen vermeye yönelik ihtar olarak ele alınabilir. Ama genel olarak bu rüya kadınlar için dikkat edilmesi gereken bir uyarı olarak ele alınır.

Rüyada Beyaz Diş Görmek

Rüyada oldukça beyaz dişler görmek ise, rüyayı gören kimsenin sağlığının düzeleceğine ve geleceğinin çok parlak olacağına işaret eder. olacağına, müjdeli haberler alacağına ya da annesi ya da babası yönünden gelecek olan yardım haberlerine işaret olarak yorumlanır. Rüyada beyaz diş görmek, güç, mevki, makam ve saygınlığın artmasına delalet eder. ( rüyada dişlerin dökülmesi, dişin kırılması )

Rüyada Diş Fırçalamak

Rüyada Diş Fırçalamak: Dişlerini fırçalamak genel olarak rüyası hayra yorulmaz. Magripli Cabirin tabirlerine göre: “Bir kimsenin dişlerinin aralarını ayıklayıp bir şey çıkar­dığını görmek aile ve akrabalarından bir şey alabilmek için çaba harcayacağına işaret eder. demiş. Dişlerinin arasından çıkardığı şeyi birine verdiğini gören ailesinden aldığı şeyi bir diğerine verir. Bazı rüya tabircileri, diş aralarını temizlemek ve çıkarmak temizliğe ve tiksinti verici bir şeyin giderilmesine delalet eder, demişlerdir. Dişlerinizi fırçalarken diş macununun çok köpürdüğünü görmeniz, kimi zaman cesaret gösterme ve kendinizi savunmayı abarttığınıza işaret ediyor olabilir.

Rüyada Diş Sallanması

Rüyada dişlerin sallanması olumsuzluklar ve hastalık olarak tabir edilir. Sağlıklı kimse için hastalığa yakalanmaya, zaten hasta olan kimse için ise dişinin yerinden oynadığını görmek, bu o kimsenin hastalığının çoğalacağına bir işaret olarak tabir edilmektedir. Dişlerden birisinin rüya içerisinde sallandığını görmek; hastalığa alamet eder. Dişinin yerinden oynadığını görmek üzüntü ve sı­kıntı yaşamaya işaret ederken, bütün dişlerin aynı anda sallanıyor olduğun görmek ise; aile bireyleri arasında geçimsizlik ve kavganın olacağı manasına gelir. ( rüyada dişlerin dökülmesi, dişin kırılması )

Rüyada Diş Ağrısı

Rüyada diş ağrısı genel olarak size yakın akrabalarınızdan gelecek, kötülük göreceğinize işarettir. Çekilen dişin yerinin ağrıması ise uzaktan bir akrabanın hastalığına ya da vefatına işarettir. Diğer tabirlere göre ise kan bağı olan yakınlarınızdan birinin zarara uğrayacağı manasına gelir. Rüyada dişinin ağrıdığını gören kişi bir başka tabire göre ise oldukça yakın olun birinden kötü bir söz duyar ve oldukça üzülür. Arada sırada bu rüya, akrabası sebebiyle üzüntü ya da sorunlar yaşayacağına işaret etmektedir. Rüyada diş ağrısı çekmek değişik anlamlara yorulmuştur. Rüyada diş ağrısı çeken kimse maddi anlamda ciddi olarak zorlanacak, işinden ayrılmak ya da çıkmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu rüyanın diğer bir manası ise uzaklaşmaktır. Bu rüyayı gören kişi askerlik çağında ise yakında askere gidebilir ya da tayini başka bir şehre çıkabilir.

Rüyada Dişçi Görmek

Rüyada bir dişçi görmek ya da diş hastanesinde bulunmak ise: Sıkıntılarınızda ve üzüntülerinizde sizin yanınızda olan ve sizi çok seven birisi ta­rafından sürekli destek alacağınız manasına gelir. Dişçinin ağzınızdaki dişleri çektiğini görmeniz ise bir vefat haberi alacağınız manasına gelir. Rüyada dişçi görmek, bazen de tanıdıklardan bir kişinin vefat haberini alacağınıza işaret etmektedir. Arada sırada bu rüyayı hastalıktan deva bulmakla da tabir eden yorumcularında olduğunu belirtelim. ( rüyada dişlerin dökülmesi, dişin kırılması )

Rüyada Diş Kanaması

Rüyada dişlerin ya da diş etlerin kanaması ise akrabalarınız tarafından yüzünden göreceği, sorun ve problemlere tabir edilmektedir. Diyanet rüya tabiri kaynaklarına göre ise diş kanaması, harcamalar yüzünden servetinizin azalacağına ve çalışmaların­dan kendisinin değil daha sonrakilerin, gelecek nesillerin anca fayda göreceğine işaret eder. Rüyada diş kanaması görmek yorgunluk ve psikolojik olarak yılgınlık yaşamaya işaret eder. Rüya sahibi ağır iş yükünden ötürü oldukça yorgun düşecektir. Diş kanaması görmenin diğer manası zaruret durumunda elindeki eşyaları satacak ve zor halde kalacaktır. https://www.thecut.com/article/dream-about-teeth-falling-out-losing.html https://www.deltadentalwa.com/blog/entry/2015/10/teeth-falling-out-in-your-sleep-the-common-dream-decoded#:~:text=Interpretations%20of%20the%20Teeth%20Falling%20Out%20Dream&text=The%20dream%20can%20represent%20everything,regretting%20something%20you’ve%20said. ( rüyada dişlerin dökülmesi, dişin kırılması )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir